Učitelji – tutorji

Učitelj – tutor je:

 • skrbnik učencev, ki se izobražujejo na daljavo;
 • dobro pozna e-učno okolje (spletna učilnica, eListovnik, 0365 idr.) in didaktične pristope, ki so učinkoviti v takšnem okolju;
 • uspešno načrtuje, izvaja in evalvira aktivnosti v izobraževanju na daljavo – podpora, pomoč, razprava, sodelovanje, moderiranje (forum, klepetalnica, e-pošta, skype, viber, vox) ð daje gradiva v razpravo, pripravlja povzetke razprav; obvešča in opozarja na netiketo;
 • podaja navodila za usmerjanje dela in učenja na daljavo ð velik pomen navodil;
 • uporablja klasična in e-gradiva, e-učbenike, e-storitve (po navadi ni njihov avtor).

Vloga učitelja – tutorja:

 • je moderator – oblikuje in vzdržuje povezanost učne skupine, razvija in posreduje učne vsebine;
 • je svetovalec – svetuje, kako se učinkovito učiti in uporabljati orodja za izobraževanje na daljavo;
 • je ocenjevalec – preverja in ocenjuje usvojeno znanje;
 • je spodbujevalec – spodbuja, pomaga, usmerja pri učenju in sodelovanju na daljavo ter h kritičnemu razmišljanju.

Poznati mora ciljno skupino (praviloma največ do 6 učencev, katerih skrbnik je), potrebe, izkušnje, predznanje, stopnjo digitalne pismenosti, finančno ovrednotiti stroške izobraževanja na daljavo. Klasičnega poučevanja ni veliko – udeleženci se učijo samostojno, v interakciji z ostalimi udeleženci in pod vodenjem e-tutorja, ki jih spodbuja k učenju, ustvarjanju, iskanju informacij, pripravi odgovorov, reševanju dilem ipd.

Delo učitelja – tutorja na operativni ravni:

 • kot moderator je dostopen vsak dan, najmanj pa trikrat na teden;
 • kot predmetni strokovnjak dopolnjuje, dodaja in opozarja na gradiva za samostojno učenje, pripravlja naloge različnih tipov in zahtevnosti – interaktivne naloge, razčiščuje nejasnosti, opozarja na vire informacij;
 • kot mentor (inštruktor) učencem svetuje, pomaga, jih spodbuja k doseganju zastavljenih učnih ciljev in opozarja k oddajanju pravočasnih odgovorov na naloge;
 • kot ocenjevalec sproti spremlja, preverja in vrednoti znanje ter sporoča povratno informacijo glede na kriterije, ki so določeni in dogovorjeni v naprej.

Učitelj – tutor mora imeti dobro znanje, veščine in vrednote kot so:

 • imeti mora IKT znanje,
 • poznati proces e-učenja (učenja na daljavo),
 • biti vešč e-komunikacije,
 • biti usposobljen za obravnavo učnih vsebin nekega predmeta,
 • biti mora motiviran za izobraževanje na daljavo, odločen in prepričljiv …

Tutor, mentor

 • tútor -ja m (ū) knjiž. varuh, skrbnik: postaviti mladoletniku tutorja; pren. tutor življenja
 • méntor -ja m (ẹ̄) kdor z nasveti, pojasnili usmerja, vodi mladega, neizkušenega človeka

Viri

Šavli, Viljenka (2005). E-tutor. Priročnik za učitelje. Ljubljana: ZRSŠ in MŠŠ.

Geslo tutor: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=tutor&hs=1, 23.11.2017.

Geslo mentor: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=mentor&hs=1,23.11.2017.

(Skupno 707 obiskov, današnjih obiskov 1)